Warning (2): chmod() has been disabled for security reasons [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 319]
Warning (2): chmod() has been disabled for security reasons [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 319]
Warning (512): Could not apply permission mask "/home/vanphong/domains/vanphongphamdn.net/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_" on cache file "436" [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 322]
Warning (512): Could not apply permission mask "/home/vanphong/domains/vanphongphamdn.net/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_vanphong_pham_list" on cache file "436" [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 322]
Warning (2): chmod() has been disabled for security reasons [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 319]
Warning (512): Could not apply permission mask "/home/vanphong/domains/vanphongphamdn.net/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_vanphong_pham_supports" on cache file "436" [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 322]
Warning (2): chmod() has been disabled for security reasons [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 319]
Warning (512): Could not apply permission mask "/home/vanphong/domains/vanphongphamdn.net/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_vanphong_pham_categories" on cache file "436" [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 322]
Warning (2): chmod() has been disabled for security reasons [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 319]
Warning (512): Could not apply permission mask "/home/vanphong/domains/vanphongphamdn.net/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_vanphong_pham_sub_categories" on cache file "436" [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 322]
Warning (2): chmod() has been disabled for security reasons [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 319]
Warning (512): Could not apply permission mask "/home/vanphong/domains/vanphongphamdn.net/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_vanphong_pham_products" on cache file "436" [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 322]
cặp hộp vuông - Sản phẩm - Văn phòng phẩm Hải Hoà - Công ty TNHH Hải Hoà - Trung tâm phân phối sỉ văn phòng phẩm - 693B/6 Trần Cao Vân - Q. Thanh Khê - TP. Đà Nẵng
 
 
 
 

Chi tiết thông tin sản phẩm

cap-hop - Văn phòng phẩm Đà Nẵng

cặp hộp vuông

 
Mô Tả: cặp hộp vuông
 
Giá: 0 Đ
 
Lượt Xem: 236
 
 

Cặp hộp vuông các loại: 5F,7F,10F,15F,20F

 
 

Sản phẩm cùng danh mục

 
Warning (2): chmod() has been disabled for security reasons [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 319]
Warning (512): Could not apply permission mask "/home/vanphong/domains/vanphongphamdn.net/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache" on cache file "436" [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 322]