Chi tiết thông tin sản phẩm

keo-simily - Văn phòng phẩm Đà Nẵng

Bang keo vai simily(Godenkite)

 
Mô Tả: Bang keo simily
 
Giá: 48,000 Đ
 
Lượt Xem: 236
 
 

Co 4 mau : xanh duong,vang,do,xanh la
4,8cm : 6 cuon/cay
3,6cm : 8 cuon/cay

 
 

Sản phẩm cùng danh mục