Chi tiết thông tin sản phẩm

ruot-chi - Văn phòng phẩm Đà Nẵng

Ruột chì Đông Á

 
Mô Tả: Ruột chì Kỹ thuật
 
Giá: 0 Đ
 
Lượt Xem: 236
 
 

ruột 0.5mm;0.7mm;0.9mm
12 tuyp/hộp

 
 

Sản phẩm cùng danh mục